Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 194  pokazuj  pozycji

Zawarcie umów ramowych na dostawę implantów – wg 3 pakietów IFPS/03/PZP/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2023-03-22 13:51
Zakup systemu do badań elektrofizjologicznych – 3 szt. IFPS/05/PZP/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-03-10 08:29
Świadczenie kompleksowej usługi zarządzania działalnością informacyjno – edukacyjną Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. IFPS/06/PZP/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-03-09 11:19
Zakup usługi internetowej i telefonicznej – wg 2 pakietów: IFPS/02/PZP/2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-02-15 16:18
Dostawa elementów do budowy dwóch prototypów urządzenia do prowadzenia samodzielnych badań przesiewowych słuchu i wykrywających zaburzenia przetwarzania słuchowego - wg 2 pakietów. IFPS/01/PZP/23 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-02-08 10:48
Zawarcie umów ramowych na dostawę aparatów słuchowych wykorzystujących przewodnictwo kostne – 50 szt. IFPS/48/PZP/22 Postępowanie unijne Części: 1 2023-01-13 11:17
Dostawa odczynników genetycznych – wg 4 pakietów. IFPS/47/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2022-12-19 15:30
Usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ul. Mokra 17. IFPS/49/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-12-19 15:27
Dostawa kleju tkankowego. IFPS/50/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-12-19 11:45
Zawarcie umów ramowych na dostawę procesorów – 25 szt. IFPS/41/PZP/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-12-14 10:02
Zakup unitów laryngologicznych IFPS/44/PZP/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-12-13 08:33
Dostawa art. spożywczych do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji IFiPS w Łebie – wg 4 pakietów. IFPS/46/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2022-11-29 14:27
Zakup mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego IFPS/42/PZP/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-11-29 08:33
Zakup oprogramowania – uaktualnienia motoru bazy danych wraz z usługą migracji na nowe środowisko sprzętowe. IFPS/45/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-23 12:01
Dostawa olfaktometru. IFPS/43/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-18 08:45
Dostawa art. spożywczych do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji IFiPS w Łebie – wg 14 pakietów. IFPS/40/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2022-11-04 10:36
Zakup sprzętu oraz oprogramowania, mający na celu zwiększenia poziomu ochrony systemu teleinformatycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. IFPS/39/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-04 10:26
Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków wziewnych, bielizny operacyjnej oraz wyrobów medycznych (pakiety I – XIV) IFPS/30/PZP/22 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2022-11-03 11:50
Aparatura do operacji endoskopowych zatok IFPS/34/PZP/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-11-02 08:36
Utrzymanie Mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów – usługi asysty technicznej IFPS/31/PZP/22 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2022-10-24 14:03
Dostawa środków kontrastowych do badań rezonansu magnetycznego (MR) oraz tomografii komputerowej (TK) dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej NCOB – wg 3 pakietów. IFPS/38/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-10-24 12:37
ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ Z OBIEKTÓW INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU. IFPS/37/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-19 15:15
Zakup materiałów i akcesoriów zużywalnych oraz narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie operacji pokazowych prezentowanych podczas szkoleń prowadzonych w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych wg 4 pakietów IFPS/29/PZP/22 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2022-10-18 13:03
Zawarcie umów ramowych na dostawę implantów – wg 2 pakietów IFPS/33/PZP/22 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2022-10-18 12:26
Dostawa olfaktometru. IFPS/35/PZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-07 08:25

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa