Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 239  pokazuj  pozycji

IFPS/05/PZP/24 Dostawa jednorazowych testów do badania smaku i węchu w Mobilnej Kapsule Badań Zmysłów wg 2 pakietów. Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2024-04-03 13:01
IFPS/07/PZP/24 Usługa świadczenia kompleksowej obsługi hotelowej oraz gastronomicznej dwóch wydarzeń konferencyjnych dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Postępowanie krajowe Części: 1 2024-03-27 12:22
IFPS/06/PZP/24 Dostawa środków kontrastowych do badań rezonansu magnetycznego (MR) oraz tomografii komputerowej (TK) dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej NCOB – wg 3 pakietów. Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2024-03-27 12:16
IFPS/03/PZP/24 Świadczenie kompleksowej usługi zarządzania działalnością informacyjno – edukacyjną Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Postępowanie krajowe Części: 1 2024-03-01 12:03
IFPS/01/PZP/24 Zawarcie umów ramowych na dostawę implantów – wg 3 pakietów. Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2024-03-01 08:08
IFPS/02/PZP/24 Usługa świadczenia kompleksowej obsługi hotelowej oraz gastronomicznej dwóch wydarzeń konferencyjnych dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Postępowanie krajowe Części: 1 2024-02-15 08:49
IFPS/47/PZP/23 Zawarcie umów ramowych na dostawę procesorów – wg 2 pakietów. Postępowanie unijne Części: 1, 2 2024-02-13 10:32
IFPS/44/PZP/23 Asysta techniczna systemu kapsuły wg 3 pakietów Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2024-02-09 09:17
IFPS/46/PZP/23 Dostawa skanera ucha – 3 szt.. Postępowanie unijne Części: 1 2024-02-02 12:49
IFPS/42/PZP/23 Zakup serwerów i macierzy dyskowej Postępowanie unijne Części: 1 2024-01-29 15:10
IFPS/40/PZP/23 Zawarcie umów ramowych na dostawę procesorów – 6 kpl.. Postępowanie unijne Części: 1 2024-01-22 14:43
IFPS/37/PZP/23 Dostawa protezek Postępowanie unijne Części: 1 2024-01-16 11:31
IFPS/48/PZP/23 Usługa świadczenia kompleksowej obsługi hotelowej oraz gastronomicznej dwóch wydarzeń konferencyjnych dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Postępowanie krajowe Części: 1 2024-01-11 14:17
IFPS/41/PZP/23 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-27 12:02
IFPS/43/PZP/23 Dostawa kleju tkankowego. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-22 12:36
IFPS/39/PZP/23 Dostawa montaż i uruchomienie jednostek modułowych UPS wraz z bateriami oraz wykonanie wizualizacji systemu monitoringu parametrów technicznych. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-20 08:58
IFPS/26/PZP/23 Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków wziewnych, bielizny operacyjnej oraz wyrobów medycznych (pakiety I – XIV) Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2023-12-15 10:48
IFPS/38/PZP/23 Usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ul. Mokra 17. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-13 14:50
IFPS/33/PZP/23 Zakup wyposażenia czterech stanowisk do diagnostyki audiologicznej i otoneurologicznej – wg 5 pakietów. Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5 2023-12-08 14:01
IFPS/31/PZP/23 Zakup stołu operacyjnego oraz mikroskopu operacyjnego z systemem archiwizacji Postępowanie unijne Części: 1, 2 2023-12-07 13:42
IFPS/32/PZP/23 Dostawa unitów laryngologicznych – 3 szt.. Postępowanie unijne Części: 1 2023-11-29 14:00
IFPS/29/PZP/23 Zawarcie umów ramowych na dostawę implantów – 50 szt. Postępowanie unijne Części: 1 2023-11-29 12:37
IFPS/30/PZP/23 Dostawa jednorazowych wyrobów z celulozy – ręczników papierowych, papieru toaletowego, czyściwa oraz dozowników Postępowanie krajowe Części: 1 2023-11-22 15:13
IFPS/35/PZP/23 Dostawa monitorów medycznych do prowadzenia diagnostyki MR i CT – 2 szt.. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-11-16 13:08
IFPS/34/PZP/23 Dostawa środków odkażających i dezynfekujących wg 2 pakietów. Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-11-14 13:46

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa