Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 25  pokazuj  pozycji

IFPS/05/PZP/23 Zakup systemu do badań elektrofizjologicznych – 3 szt. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-14 2023-02-24 09:00 --
IFPS/04/PZP/23 Zawarcie umów ramowych na dostawę procesorów – wg 6 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-10 2023-03-21 09:00 --
IFPS/02/PZP/2023 Zakup usługi internetowej i telefonicznej – wg 2 pakietów: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-20 2023-01-30 09:00 --
IFPS/44/PZP/22 Zakup unitów laryngologicznych Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-11-28 09:00 --
IFPS/42/PZP/2022 Zakup mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-02 2022-11-18 09:00 --
IFPS/37/PZP/22 ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ Z OBIEKTÓW INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-29 2022-10-10 09:00 --
IFPS/31/PZP/22 Utrzymanie Mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów – usługi asysty technicznej Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-29 2022-10-03 09:00 --
IFPS/30/PZP/22 Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków wziewnych, bielizny operacyjnej oraz wyrobów medycznych (pakiety I – XIV) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-26 2022-09-30 09:00 --
IFPS/29/PZP/22 Zakup materiałów i akcesoriów zużywalnych oraz narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie operacji pokazowych prezentowanych podczas szkoleń prowadzonych w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych wg 4 pakietów Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-23 2022-09-27 09:00 --
IFPS/26/PZP/22 Wykonanie i dostawa nowych zabudów meblowych i wyposażenia meblowego na wymiar jako wyposażenie do zmodernizowanych sal chorych dla oddziału Audiologii i Foniatrii – lokalizacja Kajetany ul. Mokra 17 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-12 2022-08-26 09:00 --
IFPS/24/PZP/22 Dostawy 2 250 litrów ciekłego helu o czystości 99,99% dla 3T rezonansu magnetycznego w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-18 2022-07-26 09:00 --
IFPS/18/PZP/22 Świadczenie kompleksowej obsługi cateringowej dla obiektów Światowego Centrum Słuchu IFiPS w Kajetanach. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-17 2022-07-26 09:00 --
IFPS/09/PZP/22 Świadczenie kompleksowych usług hotelowych oraz cateringowych dla uczestników szkoleń w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu według 2 pakietów – etap II Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-10 2022-03-18 09:00 --
IFPS/08/PZP/22 Świadczenie kompleksowych usług hotelowych oraz cateringowych dla uczestników szkoleń w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu wg 2 pakietów – etap II Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-23 2022-03-04 09:00 --
IFPS/05/PZP/2022 Zakup wsparcia technicznego do serwerów i macierzy Fujitsu, stanowiących kluczową infrastrukturę serwerową IFPS, na której oparte są m.in. serwery domenowe, serwery pocztowe, system medyczny itp. Wsparcie powinno objąć m.in. serwery blade, serwery kasetowe, macierze, półki do macierzy, zasilacze oraz napęd taśmowy. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-08 2022-02-23 09:00 --
IFPS/04/PZP/22 Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wg 3 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-02 2022-02-14 13:00 --
IFPS/01/PZP/22 Zakup komputerów stacjonarnych oraz monitorów, w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-25 2022-03-01 09:00 --
IFPS/54/PZP/21 Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej, w celu wirtualizacji centrali telefonicznej (wraz z nagraniami) oraz zwiększenie możliwości oraz retencji backupu kluczowych danych IFPS. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-27 2022-01-26 09:00 --
IFPS/50/PZP/21 Dostawa zestawów testów przesiewowych smaku i węchu, które będą używane do realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-10 2021-11-19 09:00 --
IFPS/48/PZP/21 Świadczenie kompleksowych usług hotelowych oraz cateringowych dla uczestników szkoleń w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu – etap I wg 2 pakietów Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-04 2021-11-12 09:00 --
IFPS/40/PZP/21 Dostawa macierzy dyskowych Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-14 2021-10-26 09:00 --
IFPS/37/PZP/21 Dostawa leków oraz produktów leczniczych według 2 pakietów Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-01 2021-10-15 09:00 --
IFPS/35/PZP/21 Dostawa macierzy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-10 2021-09-23 09:00 --
IFPS/27/PZP/21 Dostawa odczynników laboratoryjnych i genetycznych. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-28 2021-08-05 09:00 --
IFPS/24/PZP/19 Zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów słuchowych Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-05-23 2019-07-02 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa