Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 30  pokazuj  pozycji

IFPS/08/PZP/24 Dostarczenie licencji, wdrożenie i uruchomienie w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD). Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-19 2024-04-11 09:00 --
IFPS/05/PZP/24 Dostawa jednorazowych testów do badania smaku i węchu w Mobilnej Kapsule Badań Zmysłów wg 2 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-06 2024-03-14 09:00 --
IFPS/44/PZP/23 Asysta techniczna systemu kapsuły wg 3 pakietów Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-22 2024-01-30 09:00 --
IFPS/42/PZP/23 Zakup serwerów i macierzy dyskowej Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-19 2024-01-23 09:00 --
IFPS/37/PZP/23 Dostawa protezek Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-05 2024-01-10 09:00 --
IFPS/41/PZP/23 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-01 2023-12-11 09:00 --
IFPS/33/PZP/23 Zakup wyposażenia czterech stanowisk do diagnostyki audiologicznej i otoneurologicznej – wg 5 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-27 2023-11-28 09:00 --
IFPS/30/PZP/23 Dostawa jednorazowych wyrobów z celulozy – ręczników papierowych, papieru toaletowego, czyściwa oraz dozowników Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-19 2023-11-02 09:00 --
IFPS/26/PZP/23 Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków wziewnych, bielizny operacyjnej oraz wyrobów medycznych (pakiety I – XIV) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-13 2023-11-17 09:00 --
IFPS/24/PZP/2023 Dostawa środków odkażających i dezynfekujących wg 3 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-12 2023-09-22 09:30 --
IFPS/14/PZP/23 Zawarcie umów ramowych na dostawę procesorów – wg 3 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-22 2023-08-01 09:00 --
IFPS/05/PZP/23 Zakup systemu do badań elektrofizjologicznych – 3 szt. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-14 2023-02-24 09:00 --
IFPS/44/PZP/22 Zakup unitów laryngologicznych Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-11-28 09:00 --
IFPS/42/PZP/2022 Zakup mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-02 2022-11-18 09:00 --
IFPS/30/PZP/22 Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków wziewnych, bielizny operacyjnej oraz wyrobów medycznych (pakiety I – XIV) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-26 2022-09-30 09:00 --
IFPS/29/PZP/22 Zakup materiałów i akcesoriów zużywalnych oraz narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie operacji pokazowych prezentowanych podczas szkoleń prowadzonych w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych wg 4 pakietów Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-23 2022-09-27 09:00 --
IFPS/26/PZP/22 Wykonanie i dostawa nowych zabudów meblowych i wyposażenia meblowego na wymiar jako wyposażenie do zmodernizowanych sal chorych dla oddziału Audiologii i Foniatrii – lokalizacja Kajetany ul. Mokra 17 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-12 2022-08-26 09:00 --
IFPS/24/PZP/22 Dostawy 2 250 litrów ciekłego helu o czystości 99,99% dla 3T rezonansu magnetycznego w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-18 2022-07-26 09:00 --
IFPS/18/PZP/22 Świadczenie kompleksowej obsługi cateringowej dla obiektów Światowego Centrum Słuchu IFiPS w Kajetanach. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-17 2022-07-26 09:00 --
IFPS/05/PZP/2022 Zakup wsparcia technicznego do serwerów i macierzy Fujitsu, stanowiących kluczową infrastrukturę serwerową IFPS, na której oparte są m.in. serwery domenowe, serwery pocztowe, system medyczny itp. Wsparcie powinno objąć m.in. serwery blade, serwery kasetowe, macierze, półki do macierzy, zasilacze oraz napęd taśmowy. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-08 2022-02-23 09:00 --
IFPS/04/PZP/22 Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wg 3 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-02 2022-02-14 13:00 --
IFPS/01/PZP/22 Zakup komputerów stacjonarnych oraz monitorów, w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-25 2022-03-01 09:00 --
IFPS/54/PZP/21 Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej, w celu wirtualizacji centrali telefonicznej (wraz z nagraniami) oraz zwiększenie możliwości oraz retencji backupu kluczowych danych IFPS. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-27 2022-01-26 09:00 --
IFPS/50/PZP/21 Dostawa zestawów testów przesiewowych smaku i węchu, które będą używane do realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-10 2021-11-19 09:00 --
IFPS/48/PZP/21 Świadczenie kompleksowych usług hotelowych oraz cateringowych dla uczestników szkoleń w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu – etap I wg 2 pakietów Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-04 2021-11-12 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa