Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 157  pokazuj  pozycji

IFPS/07/PZP/24 Usługa świadczenia kompleksowej obsługi hotelowej oraz gastronomicznej dwóch wydarzeń konferencyjnych dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-14 2024-03-22 09:00 2024-03-27
IFPS/06/PZP/24 Dostawa środków kontrastowych do badań rezonansu magnetycznego (MR) oraz tomografii komputerowej (TK) dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej NCOB – wg 3 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-13 2024-03-21 09:00 2024-03-27
IFPS/03/PZP/24 Świadczenie kompleksowej usługi zarządzania działalnością informacyjno – edukacyjną Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-20 2024-02-29 09:00 2024-03-01
IFPS/01/PZP/24 Zawarcie umów ramowych na dostawę implantów – wg 3 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-24 2024-02-28 09:00 2024-03-01
IFPS/02/PZP/24 Usługa świadczenia kompleksowej obsługi hotelowej oraz gastronomicznej dwóch wydarzeń konferencyjnych dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-22 2024-01-31 09:00 2024-02-15
IFPS/47/PZP/23 Zawarcie umów ramowych na dostawę procesorów – wg 2 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-22 2024-01-31 09:00 2024-02-13
IFPS/46/PZP/23 Dostawa skanera ucha – 3 szt.. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-22 2024-01-30 09:00 2024-02-02
IFPS/48/PZP/23 Usługa świadczenia kompleksowej obsługi hotelowej oraz gastronomicznej dwóch wydarzeń konferencyjnych dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-20 2024-01-05 09:00 2024-01-11
IFPS/43/PZP/23 Dostawa kleju tkankowego. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-13 2023-12-21 09:00 2023-12-22
IFPS/40/PZP/23 Zawarcie umów ramowych na dostawę procesorów – 6 kpl.. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-06 2024-01-11 09:00 2024-01-22
IFPS/39/PZP/23 Dostawa montaż i uruchomienie jednostek modułowych UPS wraz z bateriami oraz wykonanie wizualizacji systemu monitoringu parametrów technicznych. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-01 2023-12-14 09:00 2023-12-20
IFPS/38/PZP/23 Usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ul. Mokra 17. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-30 2023-12-08 09:00 2023-12-13
IFPS/36/PZP/23 Dostawa art. spożywczych do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji IFiPS w Łebie – wg 14 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-25 2023-11-07 09:00 2023-11-14
IFPS/35/PZP/23 Dostawa monitorów medycznych do prowadzenia diagnostyki MR i CT – 2 szt.. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-25 2023-11-03 09:00 2023-11-16
IFPS/34/PZP/23 Dostawa środków odkażających i dezynfekujących wg 2 pakietów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-24 2023-11-03 09:00 2024-04-03
IFPS/31/PZP/23 Zakup stołu operacyjnego oraz mikroskopu operacyjnego z systemem archiwizacji Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-24 2023-11-24 09:00 2024-04-03
IFPS/32/PZP/23 Dostawa unitów laryngologicznych – 3 szt.. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-24 2023-11-24 09:00 2023-11-29
IFPS/29/PZP/23 Zawarcie umów ramowych na dostawę implantów – 50 szt. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-17 2023-11-21 09:00 2023-11-29
IFPS/28/PZP/23 Dostawa multimedialnych, mobilnych urządzeń do prowadzenia treningu słuchowego u pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – 5 szt.. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-11 2023-10-19 09:00 2023-10-26
IFPS/27/PZP/23 ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ Z OBIEKTÓW INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-04 2023-10-13 09:00 2023-10-18
IFPS/25/PZP/23 Dostawa stacji roboczej do obliczeń naukowych. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-21 2023-10-05 09:00 2023-10-12
IFPS/23/PZP/23 Usługi polegające na nadzorze nad posiadanymi przez Zamawiającego systemem telemedycznym i zintegrowanym systemem gromadzenia i przetwarzania danych medycznych. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-08 2023-09-19 09:00 2023-09-22
IFPS/22/PZP/2023 Dostawa koksu, węgla i drewna opałowego do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Łebie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-04 2023-09-14 09:00 2023-11-23
IFPS/21/PZP/23 Opracowanie i dostawa aplikacji do wykonywania badań audiometrii słownej. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-28 2023-09-05 09:00 2023-11-07
IFPS/20/PZP/23 Prace rozwojowe i wdrożeniowe w Kapsule Badań Zmysłów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-26 2023-08-30 09:00 2023-09-01

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa