Zakup wsparcia technicznego do serwerów i macierzy Fujitsu, stanowiących kluczową infrastrukturę serwerową IFPS, na której oparte są m.in. serwery domenowe, serwery pocztowe, system medyczny itp. Wsparcie powinno objąć m.in. serwery blade, serwery kasetowe, macierze, półki do macierzy, zasilacze oraz napęd taśmowy.

 • Numer postępowania IFPS/05/PZP/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-23 09:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-23 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-02-08
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-02-08 12:30 -
  icon Ogłoszenie 2022/BZP 00049942/01.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2022-02-08 12:30 -
  icon SWZ.pdf SWZ 2022-02-08 12:30 1.91 MB
  icon Załaczniki_05-2022.zip Załączniki 2022-02-08 12:30 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie 2022/BZP 00060776/01.pdf 2022-02-17 14:14 -
  icon Załącznik nr 1_Formularz oferty_NOWY.docx 2022-02-17 14:15 0.03 MB
  icon Załącznik nr 5_Projekt umowy_NOWY.docx 2022-02-17 14:16 0.03 MB
  icon ZMIANA SWZ_WYKONAWCY_1.pdf 2022-02-17 14:48 0.08 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Zakup wsparcia technicznego do serwerów i macierzy Fujitsu, stanowiących kluczową infrastrukturę serwerową IFPS, na której oparte są m.in. serwery domenowe, serwery pocztowe, system medyczny itp. Wsparcie powinno objąć m.in. serwery blade, serwery kasetowe, macierze, półki do macierzy, zasilacze oraz napęd taśmowy. 362 850,00 PLN 2022-02-23 10:04

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-02-23 10:05 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2022-02-23 10:05 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2022-03-03 10:55

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa